____ неки принц који је ____ свакојака чудеса. Коња је ____ да једе месо, пса да жваће сено, а магарца да игра и удара у ____. Али највише се ____ ____ мачком. Десет година је ____ да би мачак ____ да је мачак...

Учени мачак (задатак 2. на страни 52. у Мудрици)

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?