1) lo_ a) Ď b) Ť 2) sí_ a) Ď b) Ť 3) ká_ a) Ď b) Ť 4) chu_ a) Ď b) Ť 5) ple_ a) Ď b) Ť 6) odpově_ a) Ď b) Ť 7) pláš_ a) Ď b) Ť 8) vzducholo_ a) Ď b) Ť 9) pouš_ a) Ď b) Ť 10) pamě_ a) Ď b) Ť 11) projíž_ka a) Ď b) Ť 12) sí_ka a) Ď b) Ť 13) Vla_ka a) Ď b) Ť 14) la_ka a) Ď b) Ť 15) vyjíž_ka a) Ď b) Ť 16) Zapla_ ! a) Ď b) Ť 17) Zame_ ! a) Ď b) Ť 18) Vyho_ ! a) Ď b) Ť 19) Posa_ ! a) Ď b) Ť 20) Chy_ ! a) Ď b) Ť

2. jč s. 74 / párové souhlásky Ď-Ť

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?