1) proti vírus- a) e b) u 2) z knih- a) e b) y 3) v obchod- a) a b) e 4) medzi riek- a) ami b) riek 5) na obrus- a) i b) och 6) drží telefón- a) y b) ov 7) pred hrad- a) ov b) om 8) za Katk- a) e b) ou 9) pod okno- a) m b) och 10) pre uj- a) a b) ovi

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?