1) МЕХАНИЧКО КРЕТАЊЕ ЈЕ: a) промена облика тела b) промена положаја тела у односу на друга тела c) свака промена на телу d) само по нека промена на телу 2) ПУТАЊА ЈЕ: a) дужина пута b) смер кретања c) стварна или замишљена линија по којој се тело креће d) растојање између две тачке 3) ОЗНАКА ЗА БРЗИНУ ЈЕ: a) s b) ʋ c) t 4) ТЕЛО СЕ КРЕЋЕ РАВНОМЕРНО КАДА: a) у једнаким временским интервалима прелази различите путева b) у различитим временским интервалима прелази једнаке путеве c) у једнаким временским интервалима прелази једнаке путеве 5) ПРЕЂЕНИ ПУТ СЕ РАЧУНА ПО ФОРМУЛИ: a) ʋ = s · t b) s = ʋ · t c) t = ʋ · s

РАВНОМЕРНО КРЕТАЊЕ

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?