sedět rovně - Seď rovně!, nechodit sem - Nechoď sem!, nevrtět se - Nevrť se!, projet se - Projeď se!, uklidit si - Ukliď si!, přijít brzy - Přijď brzy!, obrátit se - Obrať se!,

2. jč s. 74 / párové souhlásky Ď-Ť

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?