1) lo__ a) ď b) ť 2) sí__ a) ď b) ť 3) ho__ a) ď b) ť 4) zame__ a) ť b) ď 5) pláš__ a) ť b) ď 6) pouš__ a) ď b) ť 7) pamě__ a) ď b) ť 8) vzducholo__ a) ď b) ť 9) ni__ a) ť b) ď 10) pohla__ a) ť b) ď 11) ze__ a) ď b) ť 12) tra__ a) ť b) ď

Č 2 - párové souhlásky ď - ť

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?