Správné: je_e, _uben, vo_a, bou_a, _ala, pa_á, _obrota, náho_a, limoná_a, poje_e, _ana, _oma, _aniela, _omek, o_jede, Nesprávné: bu_en, du_en, ba_ička, kra_ička, _eran, Bo_eš, _udeme, _edna, Bar_ora, _atoh, _alík, _ýk, _ota, o_ora, o_lek,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?