felt-felt - feel (чувствовать), went-gone - go (идти), was/were-been - be (быть), had-had - have (иметь), ate-eaten - eat (есть), gave-given - give (давать), said-said - say (говорить), woke up-woken up - wake up (просыпаться), did-done - do (делать), made-made - make (делать, создавать), drank-drunk - drink (пить),

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?