1) .....je monoteistické náboženství = víra v jednoho Boha. a) buddhismus b) hinduismus  c) Křesťanství 2) .....se stal základem křesťanství a islámu. a) Judaismus b) hinduismus c) buddhismus 3) Znak Judaismu a) b) c) 4) Hinduisté nejí a) prasata b) krávy  c) ovce 5) Důležité spisy pro muslimy a) védy b) bible c) korán 6) Chrám judaismu je a) synagoga b) kostel c) mešita 7) co nebo kdo je ateista? a) základní kniha hinduismu b) představitel buddhismu c) Člověk, který nevěří v žádného Boha 8) Jarmulku nebo sedmiramenný svícen bys hledal/a v a) křesťanství b) judaismu c) islámu  9) Jak je jmenuje blažený stav duše? a) Nikaragua b) Niagara c) Nirvána 10) Muslim má alespoň jednou za život podniknout a) pouť do Mekky b) návštěvu mešity c) návštěvu Synagogy 11) Protestantská církev je součástí a) judaismu b) islámu c) křesťanství 12) Islám má Boha a) Jahve b) Alláha c) mají více Bohů 13) Náboženství, ve kterém se modlí 5x denně a povoluje mnohoženství a) judaismus b) hinduismus c) islám 14) Které náboženství je založené na meditaci? a) islám b) křesťanství c) buddhismus

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?