went - gone - go, had - had - have, came - come - come, saw - seen - see, rode - ridden - ride, put - put - put, was/were - been - be, thought - thought - think,

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?