1. У којим стањима се налазе сви материјали?, 2. Према пореклу материјали се могу поделити на?, 3. Шта су неповратне промене материјала?, 4. Наброј 3 повратне промене материјала. , 5. По којим својствима се међусобно разликују материјали?, 6. Шта је магнет? , 7. На ком делу је магнет најјачи?, 8. Како се привлаче, а како одбијају полови магнета?, 9. Шта је рециклажа?, 10. Шта је кретање?, 11. Шта је путања тела?, 12. Према облику путање, кретање може бити: , 13. Шта је Земљина тежа?, 14. Од чега зависи брзина падања тела?, 15. Како нагиб подлоге утиче на клизање и котрљање тела? , 16. Како настаје звук?, 17. Како настаје звук на гитари?, 18. Како човек може произвести звук?, 19. У којим срединама се звук најбрже преноси?.

Материјали и кретање

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?