Jsem žákům tím nejlepším parťákem., Získávám důvěru svých žáků., Prožíváme společný čas bez napětí, v pohodě a s radostí., Využívám efektivní a funkční komunikační strategie., Posiluji partnerský vztah se žáky., Usiluji o vnitřní motivaci žáků k učení., Užívám si radost z učitelského povolání., Prožívám se žáky pohodové chvíle. , Se žáky spolupracujeme a hledáme společné cesty k cíli., Odhaluji své silné stránky a příležitosti, které na mě čekají., Vyvaruji se trestů a odměn., Poskytuji žákům možnosti výběru., Procvičuji efektivní partnerskou komunikaci., Využíváme benefitů společně nastavených pravidel., Nastalé potíže řeším s klidem a vnitřní jistotou..

Která jarní VÝZVA bude ta MOJE?

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?