Наведи што више облика кретања., Како се све могу кретати људи?, Како се крећу предмети?, Шта је путања?, Какве путање могу бити?, Какво делимо кретање у односу на путање?, Наведи примере кружног кретања., Наведи примере праволинијског кретања., Наведи примере криволинијског кретања., Зашто тела падају?, Наведи неке примере када делује сила Земљине теже., Шта је то гравитација?, Шта утиче на брзину падања тела?, Да ли сва тела падају истом брзином? Због чега?, Зашто у свемирској станици све лебди?, Како сила земљине теже делује на тела?, Шта успорава пад падобранца?, Шта утиче на кретање тела и пређено растојање?, На који начин јачина деловања на тело утиче на његово кретање и дужину кретања?, Од чега зависи кретање лопте након шута?.

Кретање тела и предмета (3. разред) Тања

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?