Шта је то извор светлости?, Како делимо изворе светлости? Наведи примере., Које природне изворе светлости знаш?, Које вештачке изворе светлости знаш?, Шта све знаш о Сунцу?, Како се назива део дана када га осветљава Сунце?, Због чега нам је потребна светлост?, Какву путању има светлост кроз простор?, Како настаје сенка?, Од чега зависи облик сенке?, Од чега зависи дужина сенке?, Шта се дешава са сенком када се извор светлости прилижава?, Како се у природи орјентишемо помоћу сенке?, Како настаје дуга?, Шта је то Сунчани сат?, Шта је брже звук или светлост? (Пример).

Кретање светлости ( 3. разред) Тања

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?