renesanční architektura - zámek Litomyšl, Opočno, náměstí Telč , období renesance v Čechách - 15.-16. století, vládnoucí rody v Čechách během renesance - Jagellonci, Habsburkové, dvůr Rudolfa II. a Praha - centrum renesančního umění a vědy v Čechách, hudba & notopis - Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, vydavateství/nakladateství - Melantrich, Veleslavín, kronikářství, beletrizování české historie - Václav Hájek z Libočan, vzor češtiny, bratrský pravopis - Bible kralická, spisovatel, historik, hudebník, jazykovědec, pedagog a vzor JAK - Jan Blahoslav, latinsky píšící - Jan z Rabštejna, Jan Skála, Jan Campanus, Jan Jessenius, Jan Blahoslav, česky píšící - Hájek, Hynek z P., Harant z Polžic Dačický z Heslova, , knížky lidového čtení - zábavná próza - Historie o bratru Janu Palečkovi, (První) Gramatika česká - Optát, Gzell, Philomates; posléze Jan Blahoslav,

Renesanční literatura v Čechách (spojovačka)

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?