Have you got a brother?, I´ve got ...., I haven´t got..., My mum has got..., My mum hasn´t got..., I like ..., I don´t like..., Do you like chocolate Easter Bunny?, Do you like playing football?, Have you got school uniform?, Do you like icecream?, Do you like cola?, Do you like vegetables?, Do you like sweets or fruit?, What do you like?, What don´t you like?, Have you got a red T-shirt? , Have you got a grandma?.

Opakování (Have you got? Do you like?)

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?