1) She _______ painting a) likes b) like 2) Does Nick __________ hockey? a) likes b) like 3) I ___________ like badminton. a) don't b) doesn't 4) Anna doesn't __________ playing the guitar. a) like b) likes 5) Tom likes _________ photos. a) take b) taking 6) She likes __________ cake. a) eat b) eating

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?