1) Bojíš se ............................? a) velcí psi b) velkých psů c) velkých psech 2) Účastníš se často .............................? a) rockové koncerty b) rockových koncertech c) rockových koncertů 3) Mám strach z ......................... a) těžkých zkoušek b) těžké zkoušky c) těžkých zkouškách 4) Mám hrůzu z a) dlouhé schůze b) dlouhých schůzí c) dlouhých schůzích 5) Ptám se ........................... a) svých učitelů b) své učitele c) svým učitelům 6) Vážím si ........................................... a) své kamarády b) svých kamarádech c) svých kamarádů 7) Neobejdu se bez............................. a) filmů, výstav a divadel b) filmy, výstavy, divadla c) film, výstava, divadlo 8) V České republice si všímám  a) zajímavé kulturní akce b) zajímavých kulturních akcí c) zajímavá kulturní akce 9) Obejdeš se bez................................? a) sociálních sítí b) sociální sítě c) sociální síť 10) Dělám si legraci z .................................. a) hloupých politiků a političek. b) hlupí politici a političky c) hloupý politik a politička

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?