Ž - BA, FL - TNA, M - DLO, IGL -, K - Ň, TRAKT-R, L - KAŘ, TŘ - DA, HAL -, VEČ -R, S - ČEK, JAHOD -, F - ALKA, VODN - K, OP - CE, POL - VKA, ML - KO, OVOC -, L - STÍ, KL -Č, P - RKY, P - RNÍK, MOT - L, BOR - VKY, TROJ - HELNÍK, PAVUČ - NA, KEL - MEK, K - VA, V - TA, L - PIDLO.

Doplň krátké a dlouhé samohlásky ( a,á,e,é,i,í,y,ý,u,ů,ú,o,ó)

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?