Шта је кретање?, Шта је путања?, Каква путања може бити?, Чему служе падобрани?, Шта све утиче на брзину кретања?, Објасни како делује сила Земљине теже., Наведи неколико примера криволинијског кретања., Наведи неколико примера праволинијског кретања., Зашто се аутић брже креће по паркету него по тепиху?, Како делимо изворе светлости?, Наведи природне изворе светлости., Које вештачке изворе светлости користимо?, Који је наш највећи природни извор светлости?, Које изворе светлости су људи користили пре него што је откривена електрична струја?, Како настаје сенка?, Каквог је облика сенка?, Од чега зависи величина сенке?, Када је у току дана сенка најкраћа , а када најдужа?, Објасни како функционише сунчани сат., Шта је звук?, Шта помаже слабовидим особама да лакше пређу улицу?, Шта све можемо сазнати помоћу звукова?, Шта је бука?, Како се можемо заштити од буке?, Наведи неки извор буке. Како се можемо заштитити од ње?, Који звук те обавештава да је нешто важно за твоју безбедност?, Наведи кретање животиње које производи звук., Који музички инструмент ударањем производи звук?, Који музички инструмент треперењем ствара звук?, Наведи три звука која се могу чути у шуми и три звука који се могу чути у граду., Да ли су сви звуци исти по јачини? Наведи пример., Како чујемо звук ако се удаљавамо од извора звука?, Шта помаже људима који имају оштећен вид да пређу преко улице?, Наведи три извора буке., Како се људи који живе поред аутопута штите од буке?, У којој се све средини преноси звук? Наведи примере., Који звук ће нас упозорити на олују?, Наведи различите врсте кретања тела?.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?