COOK, PLAY FOOTBALL, RIDE A BIKE, FLY, DRIVE A CAR, JUMP HIGH, SING, RUN FAST, PLAY RUGBY, SWIM, READ ENGLISH BOOKS, MAKE A SILLY FACE, SKI, DANCE, PLAY THE GUITAR.

Can you? - year 4

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?