1) k jedl- a) i b) ý 2) z ulic- a) e b) u 3) kupuje brindz - a) a b) u 4) cez riek- a) u b) e 5) maľujú tabul- a) y b) e 6) vidí škol- a) u b) e 7) pred nemocnic- a) ov b) ou 8) za žen- a) e b) ou 9) pod lavic- a) ami b) iam 10) s palic- a) ou b) ach

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?