1) Jak se nazývají číslovky, které vyjadřují přesný počet, pořadí, násobek a množství druhů. a) druhové b) základní c) určité 2) Jak správně napsat číslo 35? a) třicet pět b) pět a třicet 3) Číslovky dělíme dle významu do: a) čtyř skupin b) tří skupin c) dvou skupin 4) Číslovky nazýváme: a) základní, řadové, osobní, násobné b) druhové, přivlastňovací, násobné, základní c) základní, řadové, násobné, druhové 5) Jak se ptáme na základní číslovky? a) kolik b) kolikerý c) jak 6) Jak se ptáme na řadové číslovky a) kolikátý b) kolikrát c) kolikerý 7) Jak se ptáme na násobné číslovky a) kolikátý b) kolikrát c) kolik 8) Nasbíral jsem dvacet čtyři kamínky. a) správně b) špatně 9) Nasbíral jsem čtyřiadvacet kamínků. a) špatně b) správně 10) Víly tančily na 4 paloučcích. a) čtyrech b) čtyřech c) čtyř 11) U 3 přepážek nikdo nestál. a) třem b) tři c) třech 12) Pojedu se 2 kamarádkami. a) dvěmi b) dvěma c) dvouma 13) Máme poslat dopis, ale nevíme kam. Základní skladební dvojice je:  a) poslat dopis b) (my) máme poslat dopis c) poslat kam 14) máme poslat a) přísudek slovesný b) přísudek jmenný se sponou 15) Ta velká kniha za výlohou je zajímavá. Co je přísudek? a) je za výlohou b) je zajímavá c) je 16) je zajímavá a) přísudek jmenný se sponou b) přísudek slovesný c) přísudek základní se sponou 17) Urči pád tučného slova. Erik seděl na lavici.  a) 2. pád b) 4. pád c) 6. pád 18) Včera jsme vařili palačinky.  a) 1. pád b) 4. pád c) 3. pád 19) Chodník se ...... a) sužoval b) zužoval 20) Paní učitelka nás .......... megafonem. a) zvolala b) svolala 21) Včera jsme ....... pěkný film. a) zhlédli b) shlédli 22) Hanka ....... klubíčko. a) zmotala b) smotala 23) hovězí vývar   a) špatně b) dobře 24) čerství zázvor a) dobře b) špatně 25) knedlíky se zelým a) správně b) špatně 26) Holky a kluci běhali po hřišti.  a) správně b) špatně 27) Po tomto kvízu jsem zjistil, že vše skvěle umím. :-)  a) ANO b) NE

Opakujeme český jazyk

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?