1) Jak se jmenuje kniha, z níž je ukázka? a) Saturnin b) doktor Vlach c) SSaturninova dobrodružství 2) Podle čeho si doktor Vlach rozděloval lidi? a) podle toho, jaké četli noviny b) podle toho, jak pili kávu c) podle toho, jak se chovají před mísou koblih 3) Jak se na koblihy dívá člověk bez fantazie? a) dívá se s úsměvem b) dívá se tupě a dlouze c) dívá se jen krátce, pak koblihy sní 4) Do které skupiny lidí (ve vztahu ke koblihám) nechce patřit přítel doktora Vlacha (vypravěč)? a) mezi lidi tupě hledící na koblihy až do oběda b) mezi lidi, co u koblih vyplňují daňová přiznání c) mezi lidi, kteří si představují, co se stane, když koblihami začne házet po ostatních 5) Do jaké skupiny lidí (ve vztahů ke koblihám) patří Saturnin? a) mezi ty, co tupě koukají na koblihy až do oběda b) mezi ty, kteří si představují koblihovou bitvu c) mezi ty, kteří začnou koblihovou bitvu 6) V jakém kavárenském boxu sedí lidé s koblihami? a) v tvrdém b) v měkkém c) v tmavém 7) Měl doktor Vlach, dle své koblihové typologie, rád Saturnina? a) ano b) ne c) z textu to nelze vyčíst 8) Kdo je autorem ukázky i knihy o Saturninovi? a) Zdeněk Miler b) Zdeněk Jirotka c) Zdeněk Svěrák 9) Který slohový postup je v ukázce převážně použit? a) charakteristika b) výklad c) úvaha 10) Kdo vypravuje příběh? a) Doktor Vlach b) Saturnin c) pražský úředník

Saturnin - dle uč. Fraus pro 8.ročník, stana 100

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?