1) V minulom roku sme Vám predstavili mortuárium Istvána Fülepa. Čo ale mortuárium je? a) pohrebný erb b) posledná spoveď c) smútočný závoj d) úmrtný list 2) Kto preložil prvýkrát do slovenského jazyka román s názvom Chlapci z Pavlovskej ulice?  a) Ferenc Molnár b) Maurus Pataki c) Mór Jókai d) Karol Harmos 3) Čo znamená latinská veta, ktorá sa nachádza aj na šabli Adama Vaya: Pro Deo, Patria et Libertate? a) S Bohom za vlasť a slobodu b) Bohu, vlasti a slobode c) Boh, vlasť, sloboda d) Za Boha, vlasť a slobodu 4) V ktorom roku bola založená dievčenská meštianska škola? a) 1892 b) 1882 c) 1895 d) 1885 5) Kto bol/bola Niobé? Táto postava sa nachádza aj na drevorezbe Pála Nyáryho.  a) grécka bohyňa b) rímsky cisár c) tébska kráľovná d) bojovník 6) Čo bola tzv. "komárňanská bankovka"? a) komárňanská banka b) núdzové peniaze c) pamätná minca d) zbraň 7) Z čoho bol vytvorený ten tzv. Českloslovenský glóbus, ktorý sa nachádza v zbierke múzea? a) z bronzu b) zo zlata c) z vápenca d) zo sadry 8) Kedy sa sovietskym vojskám podarilo dobyť Komárno? a) 15. apríl 1945 b) 30. marec 1945 c) 30. december 1944 d) 1. máj 1945 9) Komárňanský spevokol získal v roku 1901 v Košiciach súťažnú cenu. Čo to bolo? a) zlatý kalich b) pamätná plaketa c) pamätný veniec z kovu d) čestný diplom 10) Čo znamená slovo litografia? a) kameňotlač b) výjav z bitky c) opis d) plagát

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?