Doplň správne zámeno do vety: ,, V ____ škole bude karneval. Doplň správne zámeno do vety: ,, Dnes sú ____ obľúbené predmety. Zámená sú slová, ktorými môžeme ____ Patriaca nám je ____ Vo vete ,, Teta nás pozvala do cukrárne." je zámenom slovo ____ Vo vete ,, Chcem sa ho niečo opýtať?,, je zámenom slovo ____ Vo vete ,, Požičiam si jeho ceruzu." je zámenom slovo ____ Vo vete ,, To je moja sukňa." je zámenom slovo ____ Vo vete ,,My sme dnes prišli." je zámenom slovo ____ K sebe patria zámená ____ Patriace tebe je ____ K sebe patria zámená ____ K sebe patria zámená ____ K sebe patria zámená ____ Patriaci mne je ____ Patriaca jemu je ____

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?