Kdo je zakladatelem Osvobozeného divadla?, Co je to epitaf?, Co víš o Jiřím Wolkerovi?, Jaký je rozdíl mezi baladou lidovou a sociální?, Co víš o divadle Semafor?, Který český autor je držitelem Nobelovy ceny?, Kdo to byl Konstantin Biebl a co napsal?, Vysvětli pojmy: génius, fiktivní postava, improvizace?, Jaké lyrickoepické literární dílo znáš?, Co je rým? Co je to verš? Vyjmenuj druhy rýmů., Vysvětli pojmy: protestsong, exil a emigrace, pamfletické písně?, Vysvětli pojem satira a jinotaj?, Co víš o Karlu Krylovi?, Co znamená latinské sousloví in memoriam?, Jak se jmenuje autor, který patřil do generace buřičů a napsal básnickou sbírku Měsíce?, Kdo je to Jaromír Nohavica? Co napsal?, Co je to metafora?, Co je to personifikace?, Co víš o Zdeňku Svěrákovi?, Kdo napsal divadelní hru Noc na Karlštejně?, Kdo napsal báseň Variace na renesanční téma?, Co je to anafora?, Co víš o Janu Werichovi?, kdo to byl Jára Cimrman?, Vyjmenuj literární druhy?, Vyjmenuj literární žánry?, Kdo to byl Karel Hynek Mácha?.

Opakování do literatury pro 9. ročník

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?