1) Deň Zeme zaznamenávame každý rok: a) 22. marca b) 22. apríla c) 22. mája 2) Oxid uhličitý je jedným zo skleníkových plynov, ktorý sa od priemyselnej revolúcie : a) jeho hodnota sa nezmenila b) znížil o viac ako tretinu c) zvýšil o viac ako tretinu 3) Viac ako 70 percent zemského povrchu pokrýva voda. a) áno b) nie 4) Ako dlho sa v prírode rozkladajú plasty? a) 15 rokov b) 50 rokov c) 500 rokov 5) Čo môžu urobiť deti, aby pomohli ochrániť prírodu? a) Sadiť kvety, triediť odpad. b) Spotrebovať veľa vody. c) Vždy používať igelitové vrecká. 6) Všetko, čo robíme má vplyv na prírodu a prostredie okolo nás. a) áno b) nie 7) Plasty ukladáme do žltého kontajnera. a) áno b) nie 8) Do akého kontajnera ukladáme papier? a) zeleného b) modrého c) žltého 9) Do akého kontajnera odhodíme sklo? a) modrého b) zeleného c) žltého 10) Koľko percent tvorí pitná voda z celkového množstva vody na Zemi? a) 50 percent b) 1,2 percenta tvorí sladká voda, vhodná na pitie c) 10 percent 11) Stromy vyrábajú kyslík a spotrebúvajú škodlivý oxid uhličitý. a) áno b) nie 12) Za posledných 100 rokov stúpla teplota pôdy a) o 1stupeň celzia b) o 20 stupňov celzia c) o 40 stupňov celzia

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?