1) Na které 3 základní skupiny dělíme živé organizmy? 2) Jaký je základní rozdíl mezi houbou a rostlinou? 3) Jmenujte základní znaky rostlin.  4) Jmenujte 3 zahradní a 3 pokojové rostliny. 5) Jmenujte 5 druhů ovoce a zeleniny. 6) Které 4 základní rostliny řadíme mezi obilniny? 7) Jaký je rozdíl mezi stromem a keřem? 8) Vysvětlete, co je opylení. 9) K čemu se používají pícniny? 10) Jaký je rozdíl mezi dužnatými a suchými plody? 11) Jmenujte dvě léčivé a dvě jedovaté rostliny. 12) Jmenujte základní znaky živočichů. 13) Na jaké dvě základní skupiny dělíme živočichy podle stavby těla? 14) Co je hlavním znakem obratlovců? 15) Co je hlavním znakem bezobratlých živočichů? 16) Na jaké 3 skupiny dělíme živočichy podle druhu potravy? Jmenujte po jednom zástupci. 17) Vysvětlete, co jsou národní parky a přírodní rezervace? 18) Co znamenají symboly na obrázku č. 18?

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?