Највећи део становништва живео је у ____. Главно место у кући је било ____. Жене су саме____ за укућане одећу од ____. Сељаци су ____ и ____. Од млека је прављен ____, а гајене су и ____ због меда и воска.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?