Were you outside yesterday?, Were you in the park yesterday?, Were you in the forest yesterday?, Were you with your grandparents at the weekend?, Were you for a walk?, Was your mum at work yesterday?, Was your mum for a walk yesterday?, Was your brother/sister at home at the weekend?, Was your dad at work yesterday?, Were your parents at home in the morning?, Were you shopping yesterday?, Were you in the ZOO this month?.

Was/were - questions

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?