1) velký kru_ a) h b) ch 2) vyhraný zápa_ a) z b) s 3) dře_ a) p b) b 4) zvonivý smí_ a) h b) ch 5) slabý déš_ a) ť b) ď 6) z nových hníz_ a) t b) d 7) zelený ostro_ a) v b) f 8) cedule STO_ a) p b) b 9) Poj_ domů a) ť b) ď 10) několik koupališ_ a) ť b) ď 11) Ukli_ pokoj! a) ť b) ď 12) hrá_ rybníka a) s b) z 13) studený obkla_ a) t b) d 14) slo_ka a) ž b) š

Párové souhlásky

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?