Měkké souhlásky, Tvrdé souhlásky, Obojetné souhlásky, Vyjmenovaná slova po "B", Vyjmenovaná slova po "F", Vyjmenovaná slova po "L", Vyjmenovaná slova po "M", Vyjmenovaná slova po "P", Vyjmenovaná slova po "S", Vyjmenovaná slova po "V", Vyjmenovaná slova po "Z", Slovní druhy, Mluvnické kategorie podstatných jmen, Mluvnické kategorie sloves, Rod podstatných jmen, Pád podstatných jmen, Číslo podstatných jmen, Osoby sloves, Číslo sloves, Čas sloves, Podmět a přísudek.

Gramatika - procvičování pojmů

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?