1) Na březích řeky rostl - topol-. a) i b) y c) a 2) Sokol- pronásledoval- svou kořist v letu. a) i b) y c) a 3) Les - v Krušných Horách byl - už téměř zničeny. a) i b) y c) a 4) I u nás kdysi sloužil - osl - jako dopravní prostředky. a) i b) y c) a 5) Ve sbírce se nacházel - vzácné obraz - . a) i b) y c) a 6) Strom - v třešňovém sadu rozkvetl - . a) i b) y c) a 7) Na jabloni dozrál - jablka. a) i b) y c) a

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?