1) Trojúhelník; strany 4cm, 5cm, 72 mm. Jeho obvod je ... a) 162mm b) 81 mm c) 81 cm d) 162 cm 2) Obdélník; strany 8cm, 4cm. Jeho obvod je ... a) 24 mm b) 32 cm c) 32 mm d) 24 cm 3) Obdélník; strany 7cm, 10cm. Jeho obsah je ... a) 34cm 2 b) 70 cm 2 c) 34 cm d) 70 cm 4) Čtverec; strany 12cm. Jeho obvod je ... a) 24 cm b) 48 cm c) 48cm 2 d) 24cm 2 5) Čtverec; strany 5cm. Jeho obsah je ... a) 25 cm 2 b) 20 cm 2 c) 20cm d) 25cm 6) Rovnostranný trojúhelník; strany 15mm. Jeho obvod je ... a) 45 mm 2 b) 45 mm c) 60 mm d) 6cm 2

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?