1) Děvčata umývala po obědě nádobí. a) děvčata umývala b) děvčata nádobí c) umývala nádobí d) umývala po obědě 2) Maminka umyla podlahu v kuchyni. a) umyla v kuchyni b) maminka umyla c) umyla podlahu d) maminka v kuchyni 3) Okenní tabulky se roztřásly větrem. a) tabulky roztřásly b) okenní roztřásly c) tabulky se roztřásly d) roztřásly větrem 4) Lidé osídlili Evropu už v pradávných dobách. a) osídlili Evropu b) lidé osídlili c) osídlili v dobách d) v pradávných dobách 5) Koně táhli těžké vozy. a) koně táhli b) táhli vozy c) těžké vozy d) táhli těžké 6) Včely opylují kvetoucí rostliny. a) kvetoucí rostliny b) opilují rostliny c) včely opilují d) včely kvetoucí 7) Koťata si spolu hrála. a) koťata hrála b) koťata spolu c) spolu si hrála d) koťata si hrála 8) Velký mrak zakryl měsíc. a) mrak zakryl b) velký mrak c) zakryl měsíc d) velký měsíc 9) Ten pes na nás zuřivě štěkal. a) zuřivě štěkal b) pes štěkal c) štěkal na nás d) ten pes 10) Slunce v létě dlouho svítí. a) v létě svítí b) dlouho svítí c) slunce svítí d) slunce v létě

Urči podmět a přísudek

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?