1) Utvoř souvětí se spojkou ALE. 2) Utvoř libovolnou zdrobnělinu. 3) Řekni slovo nadřazené ke slovům: limonáda, čaj, džus. 4) Řekni, jakým číslem označujeme přídavná jména. 5) Který slovní druh najdeš pod číslem 5? 6) Co říkají slovesa? 7) Co označují podstatná jména? 8) Vyjmenuj znaménka, která píšeme za větami. 9) Vyjmenuj druhy vět. 10) Vyjmenuj měkké souhlásky. 11) Řekni dvě slova se skupinou bě. 12) Řekni dvě slova s tvrdou skupinou. 13) Vymysli rým ke slovu LASIČKA. 14) Utvoř dvě slova z písmen slova PASTOREK. 15) Napiš hláskovou stavbu slova POVĚST.

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?