Do you have a brother?, I´ve got ...., I haven´t got..., My mum has got..., My mum does not have , I like ..., I don´t like..., Do you like playing football?, Do you have school uniform?, Do you like ice-cream?, Do you like cola?, Do you like vegetables?, Do you like sweets or fruit?, What do you like?, What don´t you like?, Do you have a red T-shirt? , Do you have a grandma?.

Do you have? Do you like? 3A

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?