Zemědělskou výrobu dělíme na: - Rostlinou, Živočišnou, Přírodní podmínky : - zeměpisná poloha a , Hospodářská vyspělost státu: - Způsob hospodářství, Vzdělanost zemědělců, Rostlinou můžeme rozdělit na:  - Obiloviny, Luštěniny, Olejniny , Živočišnou můžeme rozdělit na : - Chov hovězího dobytka, vepřů, ovcí..., Rybolov dělíme na: - Mořský, Sladkovodní , Lesní hospodářství má význam pro: - Těžbu drěva , Tlumení větru, Prostředí pro zvířata , Průmysl dělíme na: - Těžební a energetický, Zpracovatelský, spotřební , Také se dělí na: - Těžký a Lehký , Těžební a Energetický: - Těžba paliv, rud, energetika, Zpracovatelský : - Hutnictví, Těžké strojírenství , Spotrební: - Oděvní, Potravinářský ,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?