Vymysli tři slova, která začínají písmenem V. , Vymysli tři slova, která začínají písmenem B. , Řekni nám abecedu. , Stoupni si a dvakrát vyskoč., Podívej se z okna a řekni, co vidíš. , Udělej pět dřepů., Třikrát vyskoč a tleskni nad hlavou rukama., Zaštěkej jako pejsek., Dvakrát doběhni ke dveřím a zpátky., Řekni svou adresu. , Dvakrát oběhni židličku., Vypočítej příklad 81+26 =?, Vymysli tři slova, která začínají písmenem K. , Předveď zvířátko, které musí ostatní uhádnout. , Popiš zvířátko, která ostatní musí uhádnout..

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?