1) kru_ a) h b) ch 2) fotogra_ a) v b) f 3) čá_ a) p b) b 4) diva_lo a) t b) d 5) ta_ka a) ž b) š 6) déš_ a) ť b) ď 7) stra_ a) h b) ch 8) kuká_ko a) d b) t 9) řetě_ a) s b) z 10) pamě_ a) ť b) ď 11) me_ a) t b) d 12) úsmě_ a) v b) f 13) skořá_ka a) b b) p 14) jednohu_ka a) p b) b 15) přecho_ pro cho_ce a) t b) d 16) rozho_čí a) d b) t 17) dopi_ a) s b) z 18) tu_ka a) š b) ž 19) ka_ka a) p b) b 20) naše Bo_ka a) š b) ž

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?