1) pokla__ a) d b) t 2) opice Žo_ka a) v b) f 3) salá_ a) t b) d 4) lo_ka a) ť b) ď 5) ža_ka a) b b) p 6) holu_ a) b b) p 7) plo_ a) d b) t 8) zame_ a) ť b) ď 9) Ho_ mi míč. a) ď b) ť 10) ukli_ a) ť b) ď 11) sí_ a) ť b) ď 12) šrou_ a) p b) b 13) náku_ a) b b) p 14) hra_ a) t b) d 15) scho_ a) t b) d 16) labu_ a) ť b) ď 17) zapla_ a) ď b) ť 18) plo_ a) d b) t 19) nů_ a) š b) ž 20) nový vů_ a) s b) z

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?