1) zl__ hoši a) í b) ý 2) drahokam__ a) i b) y 3) ciz__ měna a) í b) ý 4) dřív__ a) í b) ý 5) piln__ žáci a) í b) ý 6) v les__ch a) í b) ý 7) padl__ voják a) í b) ý 8) vidím holub__ a) i b) y 9) s otrl__m__ lupiči a) í/i b) ý/i c) ý/y 10) opravna obuv__ a) i b) y 11) do orl__ho hnízda a) í b) ý 12) zbaběl__ muži a) í b) ý 13) krásné strom__ a) i b) y 14) vos__ rojení a) í b) ý 15) prav__ úhel a) í b) ý 16) mezi močál__ a) i b) y 17) ryz__ zlato a) í b) ý 18) včel__ med a) í b) ý 19) špinav__ ubrus a) í b) ý 20) půjde k Petrov__ a) i b) y

Koncovky podstatných a přídavných jmen

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?