1) What is this sport? a) Ice hockey b) Basketball c) hockey d) Football e) Ride a horse f) ride a bike 2) What is this sport a) Hockey b) Basketball c) Boxing d) Ride a horse e) Ride a bike f) Ice hockey 3) I going to football. I must take... a) b) c) d) e) f) 4) What is sport for dogs? :) a) b) c) d) e) f) 5) What is this sport? a) Ski b) Cross-country skiing c) snowboard d) Football e) Ski jumping f) Swimming 6) What is this? a) Board For snowboarding b) Stick for hockey c) Ball for football d) Special stick for riding to horses e) Ski for skiing f) This is for ride a bike 7) what is this sport a) skateboarding b) snowboarding c) dog sleight d) archery e) hockey f) rollerblade 8) What winter sport is on knifes? a) b) c) d) e) f) 9) what sport is not playing in team. a) b) c) d) e) f) 10) click to water sports a) mountain climbing b) swimming c) snorkeling d) rogalo e) surfing f) hokey

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?