True: imenice - promjenjiva vrsta riječi, glagoli - promjenjiva vrsta riječi, zamjenice - promjenjiva vrsta riječi, pridjevi - promjenjiva vrsta riječi, brojevi - promjenjiva vrsta riječi, imenske vrste riječi - imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi, prilozi, prijedlozi, usklici, čestice i veznici - nepromjenjiva vrsta riječi, promjena imenskih vrsta riječi po padežima - sklonidba ili deklinacija, promjena glagola po licima - sprezanje ili konjugacija, pridjevi se mogu stupnjevati (komparirati), False: imenice - nepromjenjiva vrsta riječi, glagoli - nepromjenjiva vrsta rijeli, zamjenice - nepromjenjiva vrsta riječi, pridjevi - nepromjenjiva vrsta riječi, brojevi - nepromjenjiva vrsta riječi, imenske vrste riječi - glagoli, usklici, čestice i veznici, prilozi, prijedlozi, usklici, čestice i veznici - promjenjiva vrsta, promjena glagola po licima - deklinacija, promjena imenskih vrsta riječi po padežima - konjugacija, pridjevi se mogu konjugirati,

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?