1) What's the comparative of LITTLE ? (2.stupeň=méně) a) least b) less c) fewer d) littler 2) What's the comparative of POWERFUL? a) powerfuller b) the most powerful c) more powerful d) less powerful 3) Comparative of BAD? a) badder b) bladder c) worst d) worse 4) Comparative of TALL? a) the tallest b) taller c) the tall d) the more tall 5) Comparative of FAR? a) the further b) the furthest c) further d) farrer 6) Comparative of EARLY? a) more early b) more earlier c) earlyst d) earlier 7) Nahraďte A LOT OF v této větě buďto MUCH/MANY: ... Are there a lot of people here at the swimming pool in July? a) many b) much 8) Doplňte do věty SOME / ANY: Let's watch __________ of your films! a) any b) some 9) Doplň A LITTLE / A FEW: You can add ___________ olives to the pizza. a) a little b) a few

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?