1) Děvčata umývala po obědě nádobí. a) děvčata umývala b) umývala nádobí c) umývala po obědě d) děvčata umývaly 2) Maminka umyla podlahu v kuchyni. a) umyla v kuchyni b) maminka umyla c) umyla podlahu d) umyla v 3) Cestování mezi hvězdy se ubírá dál. a) ubírá dál b) cestování ubírá c) cestování se ubírá d) ubírá mezi hvězdy 4) Okenní tabulky se větrem roztřásly. a) tabulky roztřásly b) okenní se roztřásly c) tabulky se roztřásly d) roztřásly se větrem 5) Lidé osídlili Evropu už v pradávných dobách. a) osídlili Evropu b) lidé osídlili c) osídlili v dobách d) v pradávných dobách 6) Koně táhli těžké povozy. a) táhli těžké b) koně táhli c) táhli povozy d) těžké povozy 7) Včely opylují kvetoucí rostliny. a) včely opylují b) opylují rostliny c) kvetoucí rostliny d) opylují kvetoucí 8) Asi dva týdny po zakuklení se líhnou dospělé včely. a) včely se líhnou b) včely líhnou c) po zakuklení se líhnou d) líhnou se dva týdny 9) Zvířata se po pádu z útesu zabila. a) zvířata zabila b) zabila se c) zvířata se zabila d) po pádu se zabila 10) Já s tím nikdy nemám problém. a) nikdy nemám b) já nemám c) já nemám problém d) (já) nemám problém 11) Romanovi se ten nápad velmi líbil. a) Romanovi se líbil b) nápad se líbil c) ten se líbil d) Romanovi líbil 12) Velký mrak zakryl měsíc. a) mrak zakryl b) měsíc zakryl c) velký zakryl d) (on) zakryl 13) Proč se právě ty na mě zlobíš? a) ty zlobíš b) právě zlobíš c) ty se zlobíš d) proč se zlobíš

Podmět a přísudek I.

podle

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?