vŕba, kŕdeľ, sŕňa, kŕmidlo, pŕhľava, vŕšok, spŕška, prehŕňať, prikŕmiť, zvŕtať, vŕtačka, zavŕzgať,

Písmeno ŕ - trojsmerovka: vŕba, kŕdeľ, sŕňa, kŕmidlo, pŕhľava, vŕšok, spŕška, prehŕňať, prikŕmiť, zvŕtať, vŕtačka...

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?