1) Шта спада у материјалне изворе прошлости? a) писма b) приче и песме  c) одећа d) накит e) оружје 2) Овакви предмети чувају се у: a) манастиру; b) архиву; c) музеју. 3) У ком веку је направљена прва штампарија? a) у XV веку b) у XVI веку c) у XVII веку 4) Означи предмете који су откривени у XX веку? a) телевизор b) компјутер c) сијалица d) телефон e) фото-апарат 5) Група Словена која је населила Балканско полуострво назива се:  a) Западни Словени b) Јужни Словени c) Источни Словени 6) Који владар је приказан на слици? a) Стефан Немањић b) Стефан Душан c) Стефан Немања 7) Који владар је приказан на слици? a) Стефан Немањић b) Стефан Душан c) Стефан Немања 8) Означи тачне тврдње. a) Стефан Немања је био велики жупан. b) Први српски краљ је био Стефан Душан. c) Стефан Немањић је био први српски цар. d) Стефан Душан је донео први српски закон - Законик. e) Растко Немањић је са оцем обновио манастир Хиландар. 9) Означи тачне тврдње. a) У средњем веку највећи део становништва је живео је у градовима. b) Сељаци су у слободно време ишли у лов и ловили дивљач. c) Сеоске куће су прављене од дрвета и блата, са крововима од сламе. d) Племићи су били војници – витезови и одлазили у рат кад их владар позове. e) Обућа се правила од животињске коже. f) Сва деца су се школовала. 10) Које године се одиграла Косовска битка? a) 1389. b) 1388. c) 1399. 11) Ко је предводио српску војску у Косовској бици? a) Лазар Хребељановић b) Краљевић Марко c) Стефан Лазаревић 12) Ћирило и Методије су били значајни јер су: a) подизали манастире; b) саставили прво ћирилично писмо; c) саставили прво словенско писмо – глагољицу. 13) Најзначајнији споменик српске писмености настао је у XII веку и зове се: a) Душанов законик; b) Мирослављево јеванђеље; c) манастир Сопоћани. 14) Манастир приказан на слици је задужбина Стефана Немање. Који манастир је приказан на слици? a) Раваница b) Студеница c) Милешева 15) У ком манастиру се налази фреска „Бели Анђео“? a) У Раваница b) У Студеници c) У Милешеви d) У Манасији

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?