1) K o b e r e c a) M e t r b) L i t r c) K i l o g r a m 2) Z á c l o n a a) L i t r b) K i l o g r a m c) M e t r 3) L á t k a a) L i t r b) M e t r c) K i l o g r a m 4) V o d a a) K i l o g r a m b) M e t r c) L i t r 5) M l é k o a) L i t r b) M e t r c) K i l o g r a m 6) O v o c e a) M e t r b) L i t r c) K i l o g r a m 7) M o u k a   a) K i l o g r a m b) L I t r c) M e t r 8) C u k r a) M e t r b) L i t r c) K i l o g r a m 9) Zelenina a) M e t r  b) K i l o g r a m c) L i t r 10) O l e j a) K i l o g r a m b) L I t r c) M e t r 11) D ž u s a) L i t r b) K i l o g r a m c) M e t r

Rozhodni. Metr- litr- kilogram.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?